Career at Tosla

Splošna baza kandidatov za zaposlitev // General database of job candidates

Vas zanima delo v hitro razvijajoči se družbi, ki posluje v Sloveniji in po svetu, pa v objavljenih kadrovskih razpisih niste našli želenega delovnega mesta?

Vpišite se v Toslino bazo kandidatov za prihodnje karierne priložnosti in priložite svoj življenjepis.

KAJ PONUJAMO?

 • delo v mednarodnem poslovnem okolju
 • strokovno izpopolnjevanje, karierni razvoj in napredovanje
 • dobre delovne razmere

KAJ PRIČAKUJEMO?

 • pripravljenost na učenje in prilagajanje novim izzivom
 • komunikacijske in medosebne veščine
 • sposobnost dela v timu 
 • inovativnost in kreativnost pri reševanju problemov
 • poznavanje sodobnih tehnologij in orodij v vaši stroki

KAKO SE PRIJAVITI?

Če ste zainteresirani za delo v našem podjetju, vas vabimo, da se vpišete v našo bazo kandidatov. Priložite svoj življenjepis in motivacijsko pismo, v katerem nam predstavite svoje dosedanje izkušnje, znanja in ambicije za prihodnost.

Prijavite se danes in postanite del Tosline ekipe, ki oblikuje prihodnost!

Are you interested in working for a rapidly growing company that operates in Slovenia and worldwide, but haven’t found your desired job in the published job postings?

Sign up for Tosla’s candidate database for future career opportunities and attach your resume.

WHAT DO WE OFFER?

 • Work in an international business environment
 • Professional development, career growth, and advancement
 • Good working conditions

WHAT DO WE EXPECT?

 • Willingness to learn and adapt to new challenges
 • Communication and interpersonal skills
 • Ability to work in a team
 • Innovation and creativity in problem-solving
 • Knowledge of modern technologies and tools in your field

HOW TO APPLY?

If you are interested in working for our company, we invite you to register in our candidate database. Attach your resume and a cover letter in which you present your past experiences, skills, and future ambitions.

Apply today and become part of Tosla’s team shaping the future!

Share via: